Slippkonsert på Stereo i Bergen 23.03.2024 (foto: André Granli):